Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013”

#:Mình đâu phải con nít mà không hiểu những chuyện đơn giản như vậy, xóa có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa, còn gộp bài lại tức là mọi người vẫn còn cơ hội đọc. Hai cái có phải là một đâu. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 20:02, ngày 1 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Giống ý kiến của [[Thành viên:Donyesin|Donyesin]], đây là sự kiện không nổi bật, nên đưa vào bài [[Hiến pháp Việt Nam]].--[[Thành viên:Tám ngờ|Tám ngờ]] ([[Thảo luận Thành viên:Tám ngờ|thảo luận]]) 16:50, ngày 1 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Tôi nghiêng về giải pháp gộp bài này vào bài Hiến pháp Việt Nam là hợp lý nhất, vì sự kiện này chưa đủ lớn để trở thành một bài viết ở wikipedia.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 09:43, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)
 
====Giữ====
#{{bqg}} Đợt sửa đổi hiến pháp lớn với sự tham gia góp ý của toàn thể nhân dân Việt Nam mà không đủ nổi bật sao??? [[Thành viên:Pakon111|Pakon111]] ([[Thảo luận Thành viên:Pakon111|thảo luận]]) 09:21, ngày 17 tháng 6 năm 2013 (UTC)