Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013”

#{{bqx}} Giống ý kiến của [[Thành viên:Donyesin|Donyesin]], đây là sự kiện không nổi bật, nên đưa vào bài [[Hiến pháp Việt Nam]].--[[Thành viên:Tám ngờ|Tám ngờ]] ([[Thảo luận Thành viên:Tám ngờ|thảo luận]]) 16:50, ngày 1 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Tôi nghiêng về giải pháp gộp bài này vào bài Hiến pháp Việt Nam là hợp lý nhất, vì sự kiện này chưa đủ lớn để trở thành một bài viết ở wikipedia.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 09:43, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Bài viết quá thiên về nội dung ý kiến của 1 nhóm người, còn ý kiến của phần lớn người dân Việt Nam thì chẳng thấy đâu, vậy mà cũng đòi giữ. Đã là sửa đổi Hiến pháp là chuyện của cả quốc gia, chả phải chuyện của mấy ông trong bài đâu. Quốc hội sắp thông qua rồi kia kìa, cần gì phải có một bài riêng biệt chỉ để thể hiện những ý kiến của 1 nhóm người chiếm tỉ lệ quá bé nhỏ trong xã hội như thế, chỉ cần hợp nhất vào bài hiến pháp là xong. Xóa! [[Thành viên:Dephlo|Dephlo]] ([[Thảo luận Thành viên:Dephlo|thảo luận]]) 15:31, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)
====Giữ====
#{{bqg}} Đợt sửa đổi hiến pháp lớn với sự tham gia góp ý của toàn thể nhân dân Việt Nam mà không đủ nổi bật sao??? [[Thành viên:Pakon111|Pakon111]] ([[Thảo luận Thành viên:Pakon111|thảo luận]]) 09:21, ngày 17 tháng 6 năm 2013 (UTC)
1.364

lần sửa đổi