Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013”

#{{bqg}} Sự kiện sửa đổi hiến pháp quốc gia là kế hoạch được đưa ra bởi cơ quan nhà nước cao nhất là Quốc hội, được tổ chức nhiều hội thảo bàn luận, tổ chức thực hiện lấy ý kiến công dân tới hàng chục triệu người, được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước nói tới trong một thời gian dài. '''Sự kiện này thực tế quá nổi bật mà không cần tới các thành viên Wikipedia bàn luận xem nó có nổi bật hay không'''. Cái cần bàn ở đây là chất lượng bài viết hiện nay ở Wikipedia, chất lượng đang kém, chưa thể hiện được đầy đủ về sự kiện này. Đặc biệt là phần ý kiến công dân mới chỉ có thông tin ý kiến của nhóm 72, nhóm CVHP mà chưa có thông tin về hàng chục triệu ý kiến của công dân tại các tỉnh thành, bộ ngành. Vì vậy cái cần là bổ sung cho bài chất lượng hơn và đa chiều hơn chứ không phải căn cứ vào nội dung bài viết tại Wikipedia đang sơ sài hay một chiều để cho nó [thực tế ngoài đời] không nổi bật. [[Thành viên:ASM|ASM]] ([[Thảo luận Thành viên:ASM|thảo luận]]) 14:58, ngày 21 tháng 6 năm 2013 (UTC)
#{{bqg}} Đợt sửa này quá đặc biệt, nó cho thấy nhiều xu hướng, đặc biệt là xu hướng đưa đất nước và dân tộc vào quỹ đạo của những giá trị dân chủ đa nguyên phổ cập trên thế giới như là đề xướng của nhóm 72. Đề nghị bổ sung một số điểm sau: Đề xuất của các vị chức sắc tôn giáo, Ý kiến của TBT N P Trọng, Ý kiến của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên (sao tôi vào tìm lại không thấy đâu, những tư liệu mang tính lịch sử của đất nước như vậy mà không lưu giữ trên bách khoa toàn thư thì thử hỏi bách khoa toàn thư lưu giữ cái gì? [[Thành viên:Quachhoanglan|Quachhoanglan]] ([[Thảo luận Thành viên:Quachhoanglan|thảo luận]]) 20:37, ngày 8 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#{{bqg}} Đây là một cuộc lấy ý kiến lớn, rộng rãi và có tầm ảnh hưởng lớn. Cần biên tập tiếp và giữ lại để ghi dấu một dấu mốc trong quá trình dân chủ hóa thế chế của Việt Nam [[Thành viên:Theduong|Theduong]] ([[Thảo luận Thành viên:Theduong|thảo luận]]) 04:28, ngày 11 tháng 7 năm 2013 (UTC)
#:Ý kiến của Kiên có tầm cỡ mang tính lịch sử đất nước cơ à? Có nguồn nào đánh giá cao đến thế không bạn?--[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.64.175|117.6.64.175]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.64.175|thảo luận]]) 02:05, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)