Khác biệt giữa các bản “Vữa”

Hỗn hợp vữa xuất hiện đầu tiên được làm từ [[bùn]] và [[đất sét]]. Do người [[Babylon]] không có nhiều [[đá]] và đất sét cho nên các công trình của họ làm từ [[gạch nung]], sử dụng vôi hoặc [[hắc ín]] làm vữa để gắn kết. Theo nhà khảo cổ [[Roman Ghirshman]], dấu tích đầu tiên mà loài người sử dụng vữa là tại công trình [[ziggurat]] ở khu khảo cổ [[Sialk]] thuộc [[Iran]], làm từ gạch bùn phơi khô xây vào khoảng thời gian 2900 TCN.<ref>{{cite web|url=http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=37364&sectionid=3510304 |title=No Operation |publisher=Presstv.ir |date= |accessdate=2012-11-03}}</ref> Đền [[Chogha Zanbil]] ở Iran xây khoảng năm 1250 TCN bằng gạch nung với vữa kết dính làm bằng [[bitum]].
 
In earlyCác [[Egyptiankim pyramidstự tháp Ai Cập]] constructedthời aboutđầu xây dựng trong giai đoạn 2600–2500 BCTCN, thevới limestonecác blocksphiến weređá boundlớn byliên mortarkết ofvới mudnhau andbằng clay,vữa orbùn clay andđất sandsét hoặc giữa đất sét và cát.<ref>{{cite web|url=http://www.touregypt.net/featurestories/smallstep.htm |title=Egypt: Egypt's Ancient, Small, Southern, Step Pyramids |publisher=Touregypt.net |date=2011-06-21 |accessdate=2012-11-03}}</ref> InCác laterkim Egyptiantự pyramids,tháp theAi mortarCập wasvề madesau ofsử eitherdụng vôi hoặc [[gypsumthạch cao]] orlàm limevữa.<ref name="hcia.gr">{{cite web|url=http://www.hcia.gr/3a.html |title=HCIA - 2004 |publisher=Hcia.gr |date= |accessdate=2012-11-03}}</ref> GypsumVữa mortarthạch wascao essentiallyvề a mixturebản of [[plaster]]hỗn andhợp [[sand]]của bột thạch cao và cát, đây là andloại wasvữa quitekhá softmịn.
 
In the [[Indian subcontinent]], multiple cement types have been observed in the sites of the [[Indus Valley Civilization]], such as the [[Mohenjo-daro]] city-settlement that dates to earlier than 2600 BC. Gypsum cement that was "''light grey and contained sand, clay, traces of calcium carbonate, and a high percentage of lime''" was used in the construction of wells, drains and on the exteriors of "''important looking buildings''." Bitumen mortar was also used at a lower-frequency, including in the [[Great Bath, Mohenjo-daro|Great Bath]] at Mohenjo-daro.<ref name="ref12ciceh">{{Citation | title=History of science and technology in India, Volume 1 | author=O. P. Jaggi | publisher=Atma Ram, 1969 | isbn= | url=http://books.google.com/books?id=Qm3NAAAAMAAJ | quote=''... In some of the important-looking buildings, gypsum cement of a light gray colour was used on the outside to prevent the mud mortar from crumbling down. In a very well constructed drain of the Intermediate period, the mortar which was used contains a high percentage of lime instead of gypsum. Bitumen was found to have been used only at one place in Mohenjo-daro. This was in the construction of the great bath ...''}}</ref><ref name="ref60hozoj">{{Citation | title=History of Indian science, technology, and culture | author=Abdur Rahman | publisher=Oxford University Press, 1999 | isbn=978-0-19-564652-8 | url=http://books.google.com/books?id=4bnaAAAAMAAJ | quote=''... Gypsum cement was found to have been used in the construction of a well in Mohenjo-daro. The cement was light grey and contained sand, clay, traces of calcium carbonate, and a high percentage of lime ...''}}</ref>
Người dùng vô danh