Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, có thể phân biệt ''[[cổ phiếu phổ thông]]'' (''cổ phiếu thường'') và ''[[cổ phiếu ưu đãi]]'' - Đây là cách phân loại phổ biến nhất. Khi nói đến cổ phiếu của một công ty, người ta thường nói đến ''cổ phiếu phổ thông'' (''cổ phiếu thường'') và ''cổ phiếu ưu đãi''. <ref>[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1235] Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi (Common stock and preferred stock) - Saga.vn, Người gửi: nguyenchauha - 23/01/2007.</ref>
 
===Cổ phiếu phổ thông===
====Khái niệm và Quyền lợi====
'''[[Cổ phiếu phổ thông]]''' (''Cổ phiếu thường'') là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty.
 
*Cổ đông thường cũng phải gánh chịu những [[rủi ro]] mà công ty gặp phải, tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi số lượng vốn góp vào công ty. <ref>[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1131] Cổ phiếu phổ thông (Common stock) - Saga.vn, (Người gửi: Trung - 18/01/2007).</ref>
 
====Các hình thức giá trị của Cổ phiếu thường====
*'''Mệnh giá''' của ''cổ phiếu thường'': ''Mệnh giá'' hay còn gọi là ''giá trị danh nghĩa'' là giá trị mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu và được ghi trên cổ phiếu.
:Mệnh giá ''cổ phiếu thường'' được sử dụng để ghi sổ sách kế toán của công ty. ''Mệnh giá'' cổ phiếu không có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư, nên nó không liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu đó. ''Mệnh giá'' cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường lần đầu huy động vốn thành lập công ty. ''Mệnh giá'' thể hiện số tiền tối thiểu Công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra.