Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Hướng học thuật của ngành khoa học này là sự kết hợp giữa nghiên cúu cơ bản chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ học như:
* [[Cơ học lý thuyết]].
* [[Cơ học môi trường liên tục]].
* [[Lý thuyết đàn hồi]].
* [[Lý thuyết dẻo]].
* [[Lý thuyết dao động]].
* [[Lý thuyết ổn định]].
* [[Lý thuyết tấm và vỏ]].
Cùng với việc giải quyết các bài toán ứng dụng phức tạp, mà nó liên quan tới các nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy và xây dựng.
 
4.108

lần sửa đổi