Khác biệt giữa các bản “Thanh Lương Trừng Quán”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{wikify}}
'''Trừng Quán''' (738-838) người Thiệu Châu Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng Triệt Giang). Ônglà tứ tổ Hoa Nghiêm Tông, được mọi người gọilà Thanh Lương Quốc Sư. Năm 11 tuổi ông xuất gia ở chùa bảo Lâm, ônglà người giỏi về tam luận,thiên thai, thiền và luật. Năm 796 vua Ứng Đức Tông mời ngài vào Trường An phiên dịch kinh sách tiếng phạm là các bộ linh "Hoa Nghiêm", Bốn mươi cuốn "Tứ thập hoa nghiêm". Năm sau vua lại giảng kinh Hoa nghiên cho hoàng đến và được mọi người gọi là Thanh Lương Quốc Sư. Năm 838 ông viên tịch thọ 100 tuổi
Trừng Quán là một vị phật giáo giáo dục, các đệ tử của ông có hơn 1000 người. Những người được ông trực tiếp truyền thụ tâm pháp có 38 người. Trong đó có Tông Mật là ngưoiừ được ông truyền thụ để kế thừa dòng pháp tu.
Trừng Quán viết bộ kinh "Hoa nghiêm sớ sao hơn 400 quyển, ông ta còn giải luận kinh Hoa nghiêm 50 chương và viết "Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh sớ" 60 cuốn, "Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa diệu" 90 cuốn. Kinh "Hoa nghiêm hành nguyện phẩm sớ" 10 cuốn.
Ông là người có công dung thông được tư tưởng của Hoa Ngiêm với thiền tông, phật giáo với các tông giáo khác, là một người có sức ảnh hưởng rất lớn với phạt giáo đời Đường.
tác phẩm của ông gồn có
 
Tâm yếu
5.681.853

lần sửa đổi