Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kamov”

Trang mới: “{{Infobox company |name = Kamov |logo = 159px|The Kamov logo |type = Công ty cổ phần |company_slogan = |foundation = 1929 |found…”
(Trang mới: “{{Infobox company |name = Kamov |logo = 159px|The Kamov logo |type = Công ty cổ phần |company_slogan = |foundation = 1929 |found…”)
(Không có sự khác biệt)