Khác biệt giữa các bản “Phó Tuấn”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Phó Tuấn''' (chữ Hán: 傅俊, ? – 31), tự Tử Vệ, người Tương Thành, Toánh Xuyên <ref>Nay là Vũ Châu, Hứa Xương, Hà Nam …”)
 
'''Phó Tuấn''' (chữ Hán: 傅俊, ? – 31), tự Tử Vệ, người Tương Thành, Toánh Xuyên <ref>Nay là [[Vũ Châu]], [[Hứa Xương]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>, tướng lĩnh, khai quốc công thần nhà [[Đông Hán]], một trong [[Vân Đài nhị thập bát tướng]].
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
==
Ban đầu ông làm Đình trưởng. Lưu Tú đi qua Tương Thành, Tuấn hưởng ứng, được làm Hiệu úy. Huyện nha Tương Thành kết tội, giết chết mẹ, em trai và họ hàng của ông. Tuấn theo Lưu Tú tham gia [[trận Côn Dương]], hăng hái giết địch, đại phá tướng [[nhà Tân]][[Vương Tầm]], nhờ công được Thiên tướng quân. Lưu Tú bắc tiến [[Lạc Dương]], mệnh cho ông soái riêng một cánh quân, đánh phá 2 thành Kinh, mật ở phía đông Lạc Dương. Lưu Tú khen ngợi chiến công của Tuấn, đặc biệt cho ông quay về quê cũ Tương Thành, an táng thân thuộc đã bị hại.
 
Năm Canh Thủy đầu tiên (23), Tuấn nghe tin Lưu Tú tiến đánh Hà Bắc, đem theo hơn 10 tân khách, từ Tương Thành khởi hành, ngày đem không nghỉ, đến Hàm Đan thì bắt kịp đại quân. Lưu Tú cảm động trước lòng trung thành của ông, giao cho thống soái đội quân Dĩnh Xuyên tinh nhuệ. Mỗi khi giao chiến, Tuấn đều đưa quân bản bộ đi trước, xung phong phá trận, lập nhiều kỳ công. Năm Kiến Vũ đầu tiên (25), Lưu Tú lên ngôi, ông được nhiệm chức Thị trung, ở bên cạnh Hoàng đế, ra vào cung đình, bàn bạc những việc cơ mật.
 
Năm Kiến Vũ thứ 2 (26), được phong Côn Dương hầu. Năm sau được bái làm Tích nỗ tướng quân. Cùng Chinh nam đại tướng quân [[Sầm Bành]] đánh phá [[Tần Phong]] ở Kinh Tương, sau đó xua thủy quân đi [[Giang Đông]], bình định [[Dương Châu]].
 
Năm thứ 7 (31), mất. Con là Xương kế tự, dời phong Vu Hồ hầu.