Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng tiến sĩ xuất thân”

 
==Tại Việt Nam==
Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ [[thi Đình]], còn gọi là '''Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân''', đứng cuối cùng trong bảng danh dự các loại học vị [[tiến sĩ]]. Về sau xuất hiện thêm danh hiệu [[Phó bảng]] đứng sau học vị Tiến sĩ.
 
Bậc cao hơn là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (còn gọi là [[Hoàng giáp]]). Cao hơn cả là Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (đứng đầu bảng là [[Tam khôi]]: [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]], [[Bảng nhãn]], [[Thám hoa]])
248.245

lần sửa đổi