Khác biệt giữa các bản “Họ Người”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
}}
 
'''Họ Người''' là một [[họ (sinh học)|họ]] có danh pháp khoa học '''''Hominidae''', tên thông thường trong [[tiếng Anh]]: '''great (ape'''<ref group="notes">"Great ape" là tên gọi thông thường, không phải tên theo danh pháp khoa học. Cách sử dụng tùy thuộc ngữ cảnh, nó có thể không bao gồm loài người ("loài người và các loài great ape") hoặc có bao gồm loài người ("loài người và các loài great ape khác").</ref> (khỉ dạng người loại lớn''), bao gồm trong đó [[loài người|người]], [[tinh tinh]], [[khỉ đột|gôrila]] và [[đười ươi]].
 
== Lịch sử phân loại ==
* [[Trí tuệ của khỉ dạng người]]
* [[Phân loại Động vật]]
 
== Ghi chú ==
{{reflist|group="notes"}}
 
== Chú thích ==
{{Reflist}}
 
== Tham khảo ==