Khác biệt giữa các bản “Sun Air of Scandinavia”

Trang mới: {{Infobox_Airline | airline=Sun Air of Scandinavia| IATA=EZ| ICAO=SUS| callsign=SUNSCAN| founded=1978| headquarters=Billund, Đan Mạch| key_people=Niels Sundberg (Chủ nhân,...
(Trang mới: {{Infobox_Airline | airline=Sun Air of Scandinavia| IATA=EZ| ICAO=SUS| callsign=SUNSCAN| founded=1978| headquarters=Billund, Đan Mạch| key_people=Niels Sundberg (Chủ nhân,...)
(Không có sự khác biệt)