Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

(→‎Tham khảo: Thêm thể loại [VIP] using AWB)
: <math>\int\frac{\sin ax\;dx}{1\pm\sin ax} = \pm x+\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4}\mp\frac{ax}{2}\right)+C</math>
 
== Tích phân chỉ chứa hàm [[hàm lượng giác|cos]] ==
 
: <math>\int\cos ax\;dx = \frac{1}{a}\sin ax+C\,\!</math>
Người dùng vô danh