Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

n
Đã lùi lại sửa đổi 12833857 của 222.255.199.80 (Thảo luận)
n (Đã lùi lại sửa đổi 12833857 của 222.255.199.80 (Thảo luận))
: <math>\int\frac{\sin ax\;dx}{1\pm\sin ax} = \pm x+\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4}\mp\frac{ax}{2}\right)+C</math>
 
== Tích phân chỉ chứa hàm [[hàm lượng giác|cos]] ==
 
: <math>\int\cos ax\;dx = \frac{1}{a}\sin ax+C\,\!</math>