Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà máy”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Nhà máy ( nhà xưởng ) vừa là nơi tiến hành sản xuất (chế tạo) các sản phẩm thực tế, vừa là nơi sửa chữa như là kiểm tra bảo dưỡng duy tu c...)
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Lương của các nhà máy thường có khuynh hướng cao hơn so với xí nghiệp
[[Thể loại:Nhà|N]]
4

lần sửa đổi