Khác biệt giữa các bản “Tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Trong [[lý thuyết thông tin]], một chuyên ngành của [[toán học ứng dụng]] và [[kỹ thuật điện/điện tử]], '''tín hiệu''' là một lượng [[thông tin]]. Hầu hết các tín hiệu đáng quan tâm đều ở dạng các [[hàm số]], các [[phân bố]] hay các quá trình thay đổi [[ngẫu nhiên]] của [[thời gian]] hoặc [[vị trí]].
 
{{sơ thảo toán học}}
== Phân loại tín hiệu ==
Có nhiều cách để phân loại tín hiệu, dưới đây là cách phân chia theo cặp thuộc tính:
 
=== Thời gian rời rạc - Thời gian liên tục ===
Tín hiệu rời rạc (về mặt thời gian) là tín hiệu chỉ xác định trên một tập rời rạc của thời gian (một tập những thời điểm rời rạc). Dưới dạng toán học, tín hiệu rời rạc mang giá trị thực (hoặc phức) có thể được xem là một hàm liên kết tương ứng từ tập số tự nhiên đến tập số thực (hoặc phức).
Tín hiệu liên tục (về mặt thời gian) là tín hiệu mang giá trị thực (hoặc phức) xác định với '''mọi''' thời điểm trong một khoảng thời gian, trường hợp phổ biến nhất là một khoảng thời gian vô hạn. Chú ý: Một hàm không liên tục về mặt toán học, ví dụ như hàm sóng vuông (square-wave) hay sóng răng cưa (sawtooth-wave), vẫn có thể là hàm liên tục về mặt thời gian.
 
=== Tương tự - Số ===
9

lần sửa đổi