Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tọa độ/dec2dms/dms”

không có tóm lược sửa đổi
{{#expr:{{{1}}} mod 360}}°{{pad2digit|padleft:{{#expr:{{{1}}} * 60 mod 60}}|2|0}}′{{pad2digit|padleft:{{#expr:({{{1}}} * 36000 round 0) mod 600 / 10 round 0}}|2|0}}″<noinclude>{{pp-template|small=yes}}[[Thể loại:Tiêu bản tọa độ]]</noinclude>
Người dùng vô danh