Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

:Đúng vậy, nhưng do một số tài liệu (kể cả Việt sử toàn thư) viết tắt, bỏ qua chữ Phúc. [[Thành viên:Trần đình hiệp|NNTT]] 08:14, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)
::Thậm chí bỏ luôn cả chữ Phúc mà chỉ còn là Vĩnh Thụy (thay vì Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), Bảo Long (thay vì Nguyễn Phúc Bảo Long).[[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] 10:13, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Viết Vĩnh Thuỵ, Bảo Long nghĩa là ngữ cảnh cho phép ngầm hiểu 2 chữ Nguyễn Phúc, không phải bỏ đi. Còn viết Nguyễn Vĩnh Thụy thì không chính xác. [[User:Avia|Avia ]]<sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 06:48, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 
== Tường hay Trường ==