Thuy Ho

Gia nhập ngày 27 tháng 6 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Tác giả: Tôn Vận Tuyền
 
Người dịch : HuynhHuỳnh Trung
Vừa nhận được một email bằng chữ Hoa, tôi thấy hay nên tạm dịch sang tiếng Việt để chia xẽ với Anh Chị Em . Vì chữ nghĩa có hạn , nên lối hành văn không được suôn sẽ cho lắm ,lượm thượm ,dài dòng . Mong ACE bỏ qua cho !