Khác biệt giữa các bản “Số trung vị”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
== Liên kết ngoài ==
 
* [http://www.statcan.gc.ca/english/edu/power-pouvoir/ch11/median-mediane/median5214872-eng.htm Tính trung vị]
 
* [http://www.mathschallenge.net/index.php?section=problems&show=true&titleid=average_problem Một bài toán về giá trị trung bình, trung vị, và mode.]
Người dùng vô danh