Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Chánh Sắt”

n
n
:*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=392 Hai truyên ngắn của Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Việt Nam thư quán.
:*[http://thatsonchaudoc.com/banviet2/TruyenSuuTam/GN_NguyenChanhSat.htm Nguyễn Chánh Sắt] Trên web Thất Sơn Châu Đốc
{{NavigationBox
|Title =Một số nhân vật lịch sử liên quan đến [[An Giang]]
|Color =#E6E6FA
|Image =[[Image:Chân dung Nguyễn Hữu Cảnh.jpg|50px]]
|List =[[Nguyễn Hữu Cảnh]] • [[Thoại Ngọc Hầu]] • [[Nguyễn Văn Tuyên]] • [[Đoàn Minh Huyên]] • [[Trần Văn Thành]] • [[Ngô Lợi]] • [[Phật Trùm]] • [[Trần Hữu Thường]] • [[Nguyễn Chánh Sắt]] • [[Đạo Tưởng]]...
|Category =
|Summary =
}}
 
[[Thể loại:Người An Giang]]
[[Thể loại:Nhà văn Việt Nam]]