Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
Hệ thống quản trị được thiết lập vào năm 1858 khi các quy tắc của Công ty Đông Ấn Anh đã được chuyển giao cho cá nhân Hoàng gia Anh là [[Nữ hoàng Victoria]] (và năm 1877 được công bố là Nữ hoàng của Ấn Độ). Nó kéo dài cho đến năm 1947, khi đế chế Ấn Độ Anh được phân chia thành hai chủ thể quốc gia: Liên bang Ấn Độ (sau này là Cộng hòa Ấn Độ) và Dominion Pakistan (sau này là [[Cộng hòa Hồi giáo Pakistan]], một nửa phía đông trong đó, vẫn còn sau đó , đã trở thành nước Cộng hòa nhân dân [[Bangladesh]]). [[Tỉnh Miến Điện]] ở khu vực phía đông của đế chế Ấn Độ là một thuộc địa riêng biệt vào năm 1937 và trở thành quốc gia độc lập [[Myanma]] năm 1948.
 
Danh sách Toàn quyền Anh ở Ấn Độ:
# Warren Hastings: 20/10/1773 - 01/2/1785
# Nam tước John Macpherson: 1/2/1785 - 12/9/1786
# Bá tước Charles Cornwallis: 12/9/1786 - 28/10/1793
# Nam tước John Shore: 28/10/1793 - 18/3/1798
# Thống chế Alured Clarke: 18/3/1798 - 18/5/1798
# Bá tước xứ Mornington Richard Wellesley: 18/5/1798 - 30/7/1805
# Bá tước Charles Cornwallis: 30/7/1805- 5/10/1805
# Nam tước George Barlow: 10/10/1805 - 31/7/1807
# Bá tước Minto: 31/7/1807 - 04/10/1813
# Bá tước Moira: 04/10/1813 - 9/1/1823
# John Adam: 9/1/1823 - 01/8/1823
# Bá tước Amherst: 01/8/1823 - 13/3/1828
# William Butterworth Bayley: 13/3/1828 - 04/7/1828
# William Bentinck: 04/7/1828 - 20/3/1835
# Bá tước Charles Metcalfe: 20/3/1835 - 04/3/1836
# Nam tước Auckland: 04/3/1836 - 28/2/1842
# Bá tước Ellenborough: 28/2/1842 - tháng 6/1844
# Thống đốc William Wilberforce Bird: Tháng 6/1844 - 23/7/1844
# Tử tước Henry Hardinge: 23/7/1844 - 12/1/1848
# Hầu tước Dalhousie: 12/1/1848 - 28/2/1856
# Bá tước Canning: 28/2/1856 - 21/3/1862
# Bá tước Elgin: 21/3/1862 - 20/11 1863
# Nam tước Robert Napier:21/11/1863 - 02/12/1863
# Sir William Denison: 02/12/1863 - 12/1/1864
# Nam tước John Lawrence: 12/1/1864 - 12/1/1869
# Bá tước Mayo: 12/1/1869 - 8/2/1872
# Sir John Strachey: 09/2/1872 - 23/2/1872
# Nam tước Napier: 24/2/1872 - 03/5/1872
# Bá tước Northbrook: 03/5/1872 - 12/4/1876
# Bá tước Lytton: 12/4/1876 - 08/6/1880
# Huân tước Ripon: 08/6/1880 - 13/12/1884
# Bá tước Dufferin: 13/12/1884 - 10/12/1888
# Hầu tước Lansdowne: 10/12/1888 - 11/10/1894
# Bá tước Elgin: 11/10/1894 - 06/1/1899
# Huân tước Curzon: 06/1/1899 - 18/11/1905
# Bá tước Minto: 18/11/1905 - 23/11/1910
# Nam tước Penshurst: 23/11/1910 - 04/4/1916
# Lord Chelmsford: 04/4/1916 - 02/4/1921
# Bá tước Reading: 02/4/1921 - 03//1926
# Bá tước Irwin: 03/4/1926 - 18/4/1931
# Bá tước Willingdon: 18/4/1931 - 18/4/1936
# Hầu tước Linlithgow: 18/4/1936 - 1/10/1943
# Bá tước Wavell: 01/10/1943 - 21/2/1947
# Tử tước Mountbatten: 21/2/1947 - 21/6/1948
# Luật sư C. Rajagopalachari: 21/6/1948 - 26/1/1950
 
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh