Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Guillaume de Machaut”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Image:Machaut 1.jpg|thumb|right|300px|Guillaume de Machaut người ngoài cùng bên phải]]
'''Guillaume de Machaut''' (1300-1377) là một nhà thơ Pháp thời Trung cổ và nhà soạn nhạc. Ông đã viết hơn 400 bài thơ, trong đó có 235 Ballades, 76 rondeaux, 39 virelais, 24 Lais, 10 complaintes, và 7 Chanson royales và ông trở thành hoàn hảo. Ông sinh năm 1300 tại Rheims Pháp. Sau đó, ông qua đời vào tháng 4 năm 1377.
 
== Liên kết ngoài ==
[http://www.youtube.com/watch?v=8Z8rt3hHUEY Tác phẩm Douce dame jolie của Guillaume de Machaut]
 
[http://www.youtube.com/watch?v=9ti59NdbG1c Tác phẩm Je vivroie liement của Guillaume de Machaut]
 
{{sơ khai tiểu sử}}