Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghệ Tĩnh”

không có tóm lược sửa đổi
(del--diễn đàn)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Nghệ Tĩnh''' là tên một tỉnh cũ từ năm [[1976]] đến [[1991]], từ ngàynăm nay1991 tách haira thành 2 tỉnh [[Nghệ An]] và [[Hà Tĩnh]].
== Lịch sử ==
 
Lịch sử tên gọi trước đây:
 
*Thời nhà [[Đinh]], nhà [[Tiền Lê]]: gọi là Hoan Châu
*Thời [[nhà Lý]], năm 1030, bắt đầu gọi là châu Nghệ An
*Thời [[nhà Nguyễn]], Gia Long lại đặt làm Nghệ An trấn
*Năm [[1831]], vua Minh Mạng chia [[Nghệ An trấn]] thành 2 tỉnh: [[Nghệ An]] (phía Bắc sông Lam); [[Hà Tĩnh]] (phía nam sông Lam)
*Từ năm [[1976-]] đến [[1991]], chính quyền CHXHCN Việt Nam sát nhập Nghệ An và Hà Tĩnh làm một tỉnh và được gọi làthành tỉnh Nghệ Tĩnh, đơn vị hành chính bao gồm: Tp[[thành phố Vinh-]], thủ[[thị phủ của tỉnh, TX Hà Tĩnh,]] và 25 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Diên Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Qùy Hợp, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà.
 
*Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh lại tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay
 
== Diện tích và dân số ==
Khi chưa tách tỉnh, Nghệ Tĩnh là tỉnh có diện tích và dân số lớn nhất Việt Nam. Hiện nay tổng diện tích và dân số 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là: 22,542km2 và dân số là 4,342,000 người (2004) tương ứng 6,8% Diện tích cả nước và 5,2% dân số cả nước
 
 
Người dùng vô danh