Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

Giáo phận Thái Bình bao gồm hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với diện tích 2.207&nbsp;km<sup>2</sup>. Theo số liệu của Giáo hội năm 2004, Giáo phận này hiện có khoảng 120.000 tín đồ trên tổng số dân khoảng gần 3 triệu người<ref name="chungnha">[http://www.chungnhanduckito.net/tintucbonphuong/namthanhtaigiaophanthaibinh.htm Năm Thánh tại Giáo phận Thái Bình]</ref>
 
== CácDanh sách giám mục từng caigiáo quảnphận ==
{| class="prettytable sortable"
* [[Jean Casado Obispo Thuận]] (1936-1941), dòng [[Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
* [[Santos Ubierna Ninh]] (1942-1955), dòng [[Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
! width="2%" align="center"|STT
* Trống tòa (1955-1959)
! width="40%" align="center"|Tên đầy đủ
* [[Ða Minh Ðinh Ðức Trụ]] (1960-1982)
! width="15%" align="center"|Thời gian quản chức
* [[Giuse Maria Ðinh Bỉnh]] (1982-1989)
! width="5%" align="center"|Danh hiệu
* [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]] ([[1990]]-2009)
! width="35%" align=center | Ghi chú
* [[Phêrô Nguyễn Văn Ðệ]] (2009-nay)
|-
| 1
| [[Jean Casado Obispo Thuận]]
| 1936-1941
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]]
* [[Jean Casado Obispo Thuận]] (1936-1941),| dòng [[Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
| 2
| [[Santos Ubierna Ninh]]
| 1942-1955
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]]
* [[Santos Ubierna Ninh]] (1942-1955),| dòng [[Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
| *
*| ''Trống tòa (1955-1959)''
| 1955-1959
|
|
|-
| 3
*| [[Ða Minh Ðinh Ðức Trụ]] (1960-1982)
| 1960-1982
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 4
*| [[Giuse Maria Ðinh Bỉnh]] (1982-1989)
| 1982-1989
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 5
*| [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]] ([[1990]]-2009)
| 1990-2009
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 6
*| [[Phêrô Nguyễn Văn Ðệ]] (2009-nay)
| 2009-nay
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|}
 
'''Ghi chú:'''
*[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20pxpx]]: Giám mục chính tòa
*[[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]]: Giám mục phó, phụ tá hoặc giám quản tông tòa
 
== Nhà thờ chính tòa ==
204.565

lần sửa đổi