Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siamun”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
}}
Neterkheperre hay Netjerkheperre-setepenamun '''Siamun''' là vị [[pharaoh]] thứ sáu của [[Vương triều thứ 21]] của [[Ai Cập cổ đại]]. Siamun lên ngôi sau khi vua [[Osorkon Già]] mất. Ông cai trị 19 năm: 986-967 [[TCN]]. Ông được kế vị bởi [[Psusennes II]]. [[Xác ướp]] của ông đã được khai quật năm [[1881]].
{{Người Ai Cập cổ nổi tiếng}}
 
{{sơ khai}}