Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Tiêu bản sơ khai”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Đổi hướng thể loại|Bản mẫu sơ khai}}
quỳ tím có màu đỏ đậm hay không còn tùy thuộc vào độ PH của dung dịch đó nữa.
Người dùng vô danh