Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng (tiền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[22 tháng 9|22/9]]/[[1975]], Đồng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thay thế cho [[Đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa)|Đồng Việt Nam Cộng hòa]] theo tỷ giá 1 (MTDTGP) :500 (VNCH) và tiếp tục lưu thông đến tận ngày [[2 tháng 5|2/5]]/[[1978]].
 
<gallery perrow="4">
Hình:10xuGP.jpg|10 xu
Hình:20xuGP.JPG|20 xu
Hình:50xuGP.JPG|50 xu
Hình:1dongGP.jpg|1 đồng
Hình:2dongGP.jpg|2 đồng
Hình:5dongGP.jpg|5 đồng
Hình:10dongGP.jpg|10 đồng
Hình:TiengiayVC_50dong.jpg|50 đồng
</gallery>