Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Nhạc thích = Nhạc gì cũng ok ngoại trừ k-pop thì (Thấy ghê) |
Màu thích = [[Đỏ]], [[Xanh da trời]],<br/ >[[Xanh lam|Lam]] và [[Xanh lơ|Lơ]] v v...v v , ... |
Gia nhập = Ngày14:42, ngày [[21 tháng 12]], [[năm 2012]] (UTC)<br/ >tài khoảng cũ<br/>16:00, ngày 6 tháng 10 năm 2012. (UTC)|
Tổng số sửa đổi = ''chưa cập nhật'' |
Độ nghiện Wikipedia = ''chưa cập nhật'' |