Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

::Thậm chí bỏ luôn cả chữ Phúc mà chỉ còn là Vĩnh Thụy (thay vì Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), Bảo Long (thay vì Nguyễn Phúc Bảo Long).[[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] 10:13, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Viết Vĩnh Thuỵ, Bảo Long nghĩa là ngữ cảnh cho phép ngầm hiểu 2 chữ Nguyễn Phúc, không phải bỏ đi. Còn viết Nguyễn Vĩnh Thụy thì không chính xác. [[User:Avia|Avia ]]<sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 06:48, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 
 
Trong quyển ''Việt sử: Xứ Đàng Trong'' của ông Phan Khoang (1967) do NXB Văn học in lại năm 2001 có ghi là:
 
Như vậy thì nếu gọi bỏ đi chữ Phước thì cũng không sai đâu. Còn Nguyễn Phước hay Nguyễn Phúc thì trong Wikipedia ta nên thống nhất viết theo một cách. [[Thành viên:Phan Ba|Phan Ba]] 22:56, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
:Tên của mấy người vua, hoàng đế, đại đế... rắc rối lắm, trong bất cứ ngôn ngữ nào. Ông thì có họ, ông thì dùng họ mới, ông thì dùng tên vùng mình lãnh đạo làm họ, ông thì đổi tên mới sau khi lên ngôi... Trong các tiếng khác (Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý...) họ đã có cách giải cho vấn đề này (Catherine of Russia, Marie de Bourbons, Ferdinant d'Alvarez...) và chỉ viết về các tên thật tại trong bài.
 
:Chúng ta có thể dùng cách đó. Tên bài là Gia Long, trong bài chúng ta có thể giải thích rõ là vua Gia Long có các tên như Nguyễn Ánh hay Nguyễn Phúc Ánh và tại sao Phúc còn được gọi là Phước. Sau đó chúng ta redirect các tên đó về bài Gia Long.
 
:[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 23:13, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 
== Tường hay Trường ==
59.677

lần sửa đổi