Khác biệt giữa các bản “1407”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
==Sự kiện==
*[[Nhà Minh]] xâm lược [[Đại Việt]], bắt sống [[Hồ Quý Ly]], kết thúc thời [[nhà Hồ]], khởi đầu [[Bắc thuộc lần thứ 4]]. Bắt đầu thời [[nhà Hậu Trần]] ([[1404]]-[[1413]])
* '''''[[Khởi nghĩa Phạm Ngọc]]'''''; '''''[[khởi nghĩa Lê Ngã]]'''''; '''''[[khởi nghĩa Phạm Chấn, Trần Nguyệt Hồ]]'''''; '''''[[khởi nghĩa Phạm Tất Đại]]'''''; '''''[[khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi]]'''''; '''''[[khởi nghĩa Trần Nguyên Khang]]''''' và tiêu biểu là khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
 
==Sinh==
{{năm trong lịch khác}}
Người dùng vô danh