Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
** Nếu chỉ một bộ phận không nhỏ trong 10% này tham nhũng với tỷ lệ như vậy tại sao Đảng cộng sản Việt Nam xác định là quốc nạn, đe dọa tồn vong của chế độ, chứng tỏ 10% có vai trò quan trọng và rất nổi bật. (Nếu được thì mong bác giải thích vấn đề này)
:: Tóm lại là vẫn nên giữ lại đoạn về tham nhũng.--[[Thành viên:Phương Huy|Phương Huy]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 09:32, ngày 6 tháng 8 năm 2013 (UTC)
:Tôi đâu có bảo bỏ đi những thông tin về những đảng viên tham nhũng ? Nó sờ sờ ra đó, thiên hạ đều biết cả. Vấn đề là cần viết ra sao để chí ít thì 90% trong sạch kia không bị "buộc vào một bó" với số "quốc tặc" còn lại mà thôi. --[[Thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|Двина]]-[[Thảo luận thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|C75MT]] 11:08, ngày 6 tháng 8 năm 2013 (UTC)--