Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà máy”

Cần mở rộng các khái niệm hoặc bỏ khỏi bài. Nếu không phát triển được, ta nên chuyển sang wiktionary.
Không có tóm lược sửa đổi
(Cần mở rộng các khái niệm hoặc bỏ khỏi bài. Nếu không phát triển được, ta nên chuyển sang wiktionary.)
{{Tầm nhìn hẹp}}
Nhà máy ( nhà xưởng ) vừa là nơi tiến hành sản xuất (chế tạo) các sản phẩm thực tế, vừa là nơi sửa chữa như là kiểm tra bảo dưỡng duy tu các máy móc liên quan đến sản phẩm đã có. Tên gọi trong xí nghiệp còn được gọi là “ xưởng chế tạo”, “xưởng gia công”.
 
 
Lương của các nhà máy thường có khuynh hướng cao hơn so với xí nghiệp
 
[[Thể loại:Nhà|N]]