Khác biệt giữa các bản “Rosmalen”

không có tóm lược sửa đổi
{{rất sơ khai}}
{{Thành phố |
[[Hình:Map NL 's-Hertogenbosch-Rosmalen.png|nhỏ|phải|Rosmalen]]
official_name = Rosmalen
|nickname =
|settlement_type = [[Xã (Hà Lan)|Xã]]
|image_skyline =
|image_flag = Vlagrosmalen.jpg
|image_seal = Rosmalen3.jpg
[[Hình:|image_map = Map NL 's-Hertogenbosch-Rosmalen.png|nhỏ|phải|Rosmalen]]
|map_caption =
|subdivision_type = Quốc gia
|subdivision_type1 = Tỉnh
|subdivision_name = [[Hà Lan]]
|subdivision_name1 = [[Noord-Brabant]]
|area_magnitude = 1 E8
| unit_pref = Imperial
|area_total_km2 = 31.25
|area_land_km2 = 30.89
|area_water_km2 = 0.36
|population_as_of = 2008
|population_total = 31.219
|population_density_km2 = 999
|population_footnotes =
|utc_offset = +1
|utc_offset_DST = +2
|latd = 51
|latm = 43
|lats = 9
|latNS = N
|longd = 5
|longm = 22
|longs = 2
|longEW = E
|footnotes =
}}
'''Rosmalen''' là một đơn vị hành chính của [[Hà Lan]], thuộc thành phố [['s-Hertogenbosch]], tỉnh [[Noord-Brabant]].
 
204

lần sửa đổi