Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Les Vergers du Mekong”

#{{bqx}} Chỉ có một thông tin quan trọng là giải thưởng lại không có nguồn. Những cái khác bình thường, văn phong mấy câu còn giống quảng cáo.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 17:12, ngày 6 tháng 8 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Chưa thấy gì nổi bật [[User:TuanUt|<span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em Blue">'''Tuấn Út'''</span>]]<sup><small>''' - <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em Blue">[[thảo luận Thành viên:TuanUt#footer|'''Thảo luận''']]</font>'''</small></sup> 04:42, ngày 7 tháng 8 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Công ty không nổi bật. Bài viết mang tính quảng cáo, không nêu được những thành tựu lớn. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 05:46, ngày 8 tháng 8 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến