Khác biệt giữa các bản “Kiến An (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày 26-9-1955, huyện Hải An sáp nhập vào thành phố Hải Phòng.
 
Trước khi giải thể, tỉnh Kiến An có 2 thị xã: [[Kiến An|thị xã Kiến An]] (tỉnh lị), [[Đồ Sơn|thị xã Đồ Sơn]] và 56 huyện: [[An Dương, Hải Phòng|An Dương]], [[An Lão, Hải Phòng|An Lão]], [[Kiến Thụy]], [[Thủy Nguyên]], [[Tiên Lãng]], [[Vĩnh Bảo]].
 
Từ tháng 10 năm 1962, tỉnh Kiến An lại sáp nhập vào thành phố [[Hải Phòng]].
Người dùng vô danh