Khác biệt giữa các bản “Canada's Next Top Model, Mùa thi 3”