Khác biệt giữa các bản “Trương Vĩnh Trọng”

==Phát biểu nổi bật==
“Cho đến lúc này, dư luận trong nước cũng như trên thế giới, kể cả những người khó tính, còn ai nói đến vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên nữa. Điều đó cho thấy, khai thác bô-xít ở Tây Nguyên là đúng đắn và đang gặp thuận lợi” - Phát biểu khi đang làm Phó Thủ tướng<ref>vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/867107/</ref>.
Tôi rất vui mừng khi cầu rạch miễu hoàn thành. Đây là thành quả của con người việt nam. người dăng : nguyễn duy khương .01638157157
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh