Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

không có tóm lược sửa đổi
:'''BạnNếu đã biết giấy phép vàbạn hiểu rõ [[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|quy định về hình ảnh]]? Hãyđã tớibiết thẳnggiấy trangphép nào hợp lý, hãy đến thẳng [[Special:Upload|trang tải lên tập tin]].'''
 
<div style="font-size:125%; background: #e8f0ff; border: 1px solid #eee; padding: 10px;" class="plainlinks">
[[Hình:Questionmark copyright.svg|phải|160px]]
 
HìnhBạn đang tải một hình [[Nội dung tự do|tự do]] lên? Xin hãyHãy nghĩ đến việc [{{fullurl:Commons:Special:Userlogin|uselang=vi}} mở một tài khoản hoặc đăng nhập] tại [{{fullurl:Commons:Trang Chính|uselang=vi}} Wikimedia Commons] và [[Commons:Commons:Upload/vi|tải lên đó]] để giúp tạo ra một kho lưu trữ hình ảnh và đa phương tiện tự do &mdash; hình ảnh được tải lên Wikimedia Commons có thể hiển thị trực tiếp tại các liên kết hình trên tất cả [[foundation:Our projects|các dự án Wikimedia]], trong đó có Wikipedia tất cả các ngôn ngữ. Nếu bạn đã cấu hình [[meta:Help:Unified login/vi|đăng nhập thống nhất]] cho tài khoản Wikipedia của mình, bạn có thể bắt đầu với Commons ngay lập tức! ([{{fullurl:Commons:Commons:Chào mừng|uselang=vi}} tìm&nbsp;hiểu&nbsp;thêm...])
''Bạn cần bấm vào liên kết thích hợp để nói rõ'' '''Tác phẩm này lấy từ đâu? '''
 
----
* Nó hoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+Tôi+sáng+tạo+ra+toàn+bộ+tác+phẩm+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%7E%7E%7E%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tôi tạo ra], sở hữu mọi quyền, và không dùng lại tác phẩm của bất kỳ ai khi tạo ra nó.
 
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia]
<div id="autoconfirmedusers">
'''Tác phẩm thuộc loại nào? '''
 
* Nó hoànHoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+Tôi+sáng+tạo+ra+toàn+bộ+tác+phẩm+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%7E%7E%7E%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm của tôi] - Tôi tạo ra], sở hữu mọi quyền, và không dùng lại tác phẩm của bất kỳ ai khi tạo ra nó.
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tácTác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia hoặc nó là tác phẩm được phát hành theo giấy phép tự do]
* Nó đã có ở một dự án Wikimedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tácTác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ] <small>(KHÔNG PHẢI chính quyền tiểu bang hoặc địa phương)</small><!--, hoặc là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-vngov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} từ nguồn của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam] -->
* Nó là [[/Flickr|hìnhHình lấy từ Flickr]]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hìnhHình quảng bá] dùng để quảng cáo, hoặc lấy từ các nguồn quảng bá khác
* Nó là [[Wikipedia:Tải tập tin lên/Bìa đĩa không tự do|bìaBìa của một đĩa nhạc hoặc đĩa đơn]]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} bìaBìa hoặc một trang] của một cuốn sách, DVD, báo, tạp chí, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hìnhHình chụp màn hình] từ một cảnh phim, chương trình TV, trò chơi điện tử, trang web, chương trình máy tính, video âm nhạc, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là biểuBiểu trưng không tự do của một [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{mtsdhl%20logo%0A%3C!--%20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|B%C3%A0i=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|D%C3%B9ng+cho=T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c%0A%3C!--%20TH%C3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|S%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|Trang+web=%0A|L%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|Ch%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} tổ chức], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{mtsdhl%20logo%0A%3C!--%20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|B%C3%A0i=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|D%C3%B9ng+cho=Nh%C3%A3n+hi%E1%BB%87u%0A%3C!--%20TH%C3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|S%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|Trang+web=%0A|L%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|Ch%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} nhãn hiệu], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{mtsdhl%20logo%0A%3C!--%20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|B%C3%A0i=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|D%C3%B9ng+cho=S%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m%0A%3C!--%20TH%C3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|S%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|Trang+web=%0A|L%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|Ch%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} sản phẩm], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{mtsdhl%20logo%0A%3C!--%20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|B%C3%A0i=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|D%C3%B9ng+cho=C%C3%B4ng+%C3%ADch%0A%3C!--%20TH%C3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|S%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|Trang+web=%0A|L%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|Ch%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} công trình công cộng], hoặc [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree-logo&wpUploadDescription={{mtsdhl%20logo%0A%3C!--%20B%E1%BA%AET+BU%E1%BB%98C%20--%3E%0A|B%C3%A0i=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch%0A%3C!--%20TH%C3%94NG+TIN+B%E1%BB%94+SUNG%20--%3E%0A|%C4%90%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+cho=%0A|S%E1%BB%9F+h%E1%BB%AFu=%0A|Trang+web=%0A|L%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD=%0A|Ch%C3%BA+th%C3%ADch=%0A%3C!--%20GHI+%C4%90%C3%88+N%E1%BA%BEU+C%E1%BA%A6N%20--%3E%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} vật khác].
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hìnhHình in trên tem, hoặc trên tiền tệ]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-internet&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} hìnhHình lấy từ trang web nào đó]
* '''[{{fullurl:Special:Upload|wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} từ nguồn khác các nguồn trênKhác]'''
* [[/Không biết tác giả hoặc giấy phép|Tôi không biết tác giả của nó là ai, hoặc tôi không biết nên dùng giấy phép nào]]
* [[Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin|Tôi cần ai đó chọn giúp tôi giấy phép hoặc giúp tôi hiểu về bản quyền hình ảnh và quy định Sử dụng hợp lý]]
----
'''Bạn đã biết giấy phép và hiểu rõ [[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|quy định về hình]]? Hãy tới thẳng trang [[Special:Upload|tải lên tập tin]].'''
----
Hình [[Nội dung tự do|tự do]]? Xin hãy nghĩ đến việc [{{fullurl:Commons:Special:Userlogin|uselang=vi}} mở một tài khoản hoặc đăng nhập] tại [{{fullurl:Commons:Trang Chính|uselang=vi}} Wikimedia Commons] và [[Commons:Commons:Upload|tải lên đó]] để giúp tạo ra một kho lưu trữ hình ảnh và đa phương tiện tự do. ([{{fullurl:Commons:Commons:Chào mừng|uselang=vi}} tìm&nbsp;hiểu&nbsp;thêm...])
</div>
 
</div>
'''''Ghi chú:''' Nếu có câu hỏi hoặc bàn luận về các mẫu tải hình khác nhau xin mời đến '''[[Thảo luận Wikipedia:Tải tập tin lên|trang thảo luận]].'''''
{{pp-protected|small=yes|lý do=trang liên quan đến liên kết ở thanh bên}}
[[ar:ويكيبيديا:رفع الصور]]
[[en:Wikipedia:Upload]]
[[is:Wikipedia:Hlaða_innHlaða inn skrá]]
[[kk:Уикипедия:Қотарып беру]]
[[zh:Wikipedia:上传]]
[[ml:വിക്കിപീഡിയ:Upload]]
[[ms:Wikipedia:Muat naik]]
[[ro:Wikipedia:Trimite fişier]]
[[sl:Wikipedija:Naloži datoteko]]
[[th:วิกิพีเดีย:อัปโหลด]]
[[zh-yue:Wikipedia:上載]]
[[zh:Wikipedia:上传]]