Khác biệt giữa các bản “El Al”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
|-
|[[Boeing 737#737-800|Boeing 737-800]]
|1415
|142 (16C/126Y)
|Nội địa, châu Âu
|4X-EKA ([[Tiberias]]), 4X-EKB ([[Eilat]]), 4X-EKC ([[Beit She'an]]), 4X-EKIEKF, 4X-EKOEKH, 4X-EKP<brEKJ, />(4X-EKO and EKL,4X-EKP haveEKM, winglets)
4X-EKS, 4X-EKU, 4X-EKP, 4X-EKI,4X-EKR,4X-EKT, 4X-EKU
|-
|[[Boeing 757#757737-200900ER|Boeing 757737-200900ER]]
|(6 đơn hàng)
|178172 (16C/162Y156Y)
|5
|-
|[[Boeing 747|Boeing 747-400]]
|4X-ELA ([[Tel Aviv]]), 4X-ELB ([[Haifa]]), 4X-ELC ([[Beersheba|Be'er Sheva]]), 4X-ELD ([[Jerusalem]])
|-
|[[Boeing 757#757-200|Boeing 757-200]]
|5
|178 (16C/162Y)
|Nội địa, châu Âu
|4X-EBS, 4X-EBT, 4X-EBU, 4X-EBV<br />(3 chiếc 757-200 cho [[Sun D'Or]] thuê: 4X-EBO, 4X-EBM, và 4X-EBY)
|-
|[[Boeing 767#767-200ER|Boeing 767-200ER]]
|21
|198 (24C/174Y)
|Châu Âu, Viễn Đông, Bắc Mỹ
|4X-EAE, 4X-EAF
|-
|[[Boeing 767#767-300ER|Boeing 767-300ER]]
Người dùng vô danh