Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
* [[Đồng Trị|Thanh Mục Tông]] Ái Tân Giác La Tái Thuần, niên hiệu là Đồng Trị, tại vị 1861-1874
* Kim Mục Tông [[Hoàn Nhan Doanh Ca]] (1053-1103), truy phong.
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp (1560-1592), truy phong.
 
==Xem thêm==