Khác biệt giữa các bản “Thành Phụng”

không có tóm lược sửa đổi
{{fordablink|Về tòa thành tồn tại cùng vị trí từ 1790 đến 1835| xem [[Thành Bát Quái]], các nghĩa khác cùng tên xem tại [[Phượng Thành (định hướng)]]}}
{{otheruses|Phượng Thành (định hướng)}}
 
[[Image:ThanhphuongtrongmotbanquyhoachcuaPhap.png|300px|thumb|right|Hình dáng Thành Phụng theo mô tả trong một sơ đồ quy hoạch của Pháp năm 1867]]
1.520

lần sửa đổi