Khác biệt giữa các bản “Thành Bát Quái”

không có tóm lược sửa đổi
{{dablink|Về tòa thành cùng vị trí tồn tại từ 1836 đến 1859 xin xem [[Thành Gia Định (1836-1859)]], về mục từ cùng tên xem tại [[Bát Quái (định hướng)]].}}
{{Infobox Military Structure
|name=Thành Gia Định
1.520

lần sửa đổi