Khác biệt giữa các bản “Sáng chế”

n
deadlink fix: content removed from google cache, found on web archive
n (→‎Tham khảo: Thêm thể loại [VIP], replaced: <references/> → {{tham khảo}})
n (deadlink fix: content removed from google cache, found on web archive)
* [http://www.noip.gov.vn/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContent/C71080BC738E81C14725730D003343E9?OpenDocument#1 Sáng chế là gì]
* [http://72.14.203.104/search?q=cache:FOdZ4z3APmAJ:www.cesti.gov.vn/left/TT/csdl/patent_co_khi+%22S%C3%A1ng+ch%E1%BA%BF%22&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=10 Cơ sở dữ liệu sáng chế cơ khí]
* [http://72web.14archive.203.104org/web/20070928024155/search?q=cache:kloHs78aJSAJhttp://lic.hufs.edu.vn/mod/forum/discuss.php%3Fd%3D54+%22Ph%C3%A1t+minh%22&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd?d=3954 Những sáng chế từ 1440 đến 1799]
* [http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1CF1aWQ9MjE4NDcmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1zJWMzJWExbmcrY2glZTElYmElYmY=&page=1 Khái niệm sáng chế], [http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1D40aWQ9MTUxOTcmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1zJWMzJWExbmcrY2glZTElYmElYmY=&page=1 luật sáng chế], [http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1D45aWQ9Mjc5MzcmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1zJWMzJWExbmcrY2glZTElYmElYmY=&page=1 bằng sáng chế] và [http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1D15aWQ9Mjc5MTYmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1zJWMzJWExbmcrY2glZTElYmElYmY=&page=1 bằng độc quyền sáng chế trên BKTT VN]
* [http://www.wincolaw.com.vn/vn/patent_inventions_vn.html Xem về thủ tục đăng ký sáng chế] tại trang công ty tư nhân Winco