Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Thành Thang|Thương Cao Tổ]] ([[Giáp cốt văn]])
*[[Hán Cao Tổ]] (202 TCN - 195 TCN)
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] tại vị 338 - 376
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (truy tôn)
*[[Bắc Chu Vũ Đế|Bắc Chu Cao Tổ]]
1.497

lần sửa đổi