Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Túc Tổ”

Trang mới: “'''Túc Tổ''' (''chữ Hán'' 肅祖) là miếu hiệu do những vị quân chủ đời sau truy tôn cho Tổ Tiên của mình. ==Danh sách== * Nam…”
(Trang mới: “'''Túc Tổ''' (''chữ Hán'' 肅祖) là miếu hiệu do những vị quân chủ đời sau truy tôn cho Tổ Tiên của mình. ==Danh sách== * Nam…”)
(Không có sự khác biệt)