Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

n
n
***[[Sóc bay phương Bắc]], ''Glaucomys sabrinus''
**Chi ''[[Hylopetes]]'', [[Đông Nam Á]]
***[[Sóc bay đốmđen trắng]], ''Hylopetes alboniger''
***[[Sóc bay Afghanistan]], ''Hylopetes baberi''
***[[Sóc bay Bartel]], ''Hylopetes bartelsi''