Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
***[[Sóc bay Kashmir]], ''Eoglaucomys fimbriatus''
**Chi ''[[Glaucomys]]'' – Sóc bay Tân Thế giới (Sóc bay Mỹ), [[Bắc Mỹ]]
***[[Glaucomys volans|Sóc bay phương Nam]], ''Glaucomys volans''
***[[Glaucomys sabrinus|Sóc bay phương Bắc]], ''Glaucomys sabrinus''
**Chi ''[[Hylopetes]]'', [[Đông Nam Á]]
***[[Sóc bay đen trắng]], ''Hylopetes alboniger''
***[[Hylopetes baberi|Sóc bay Afghanistan]], ''Hylopetes baberi''
***[[Sóc bay Bartel]], ''Hylopetes bartelsi''
***[[Hylopetes lepidus|Sóc bay má xám]], ''Hylopetes lepidus''
***[[Sóc bay Palawan]], ''Hylopetes nigripes''
***[[Hylopetes phayrei|Sóc bay Đông Dương]], ''Hylopetes phayrei''
***[[Hylopetes platyurus|Sóc bay Jentink]], ''Hylopetes platyurus''
***[[Sóc bay Sipora]], ''Hylopetes sipora''
***[[Hylopetes spadiceus|Sóc bay má đỏ]], ''Hylopetes spadiceus''
***[[Sóc bay Sumatra]], ''Hylopetes winstoni''
**Chi ''[[Iomys]]'', [[Malaysia]] và [[Indonesia]]
***[[Sóc bay Mentawi]], ''Iomys sipora''
**Chi ''[[Petaurillus]]'' – Sóc bay lùn, Đảo [[Borneo]] và [[Bán đảo Mã Lai]]
***[[Petaurillus emiliae|Sóc bay lùn nhỏ]], ''Petaurillus emiliae''
***[[Sóc bay lùn Hose]], ''Petaurillus hosei''
***[[Petaurillus kinlochii|Sóc bay lùn Selangor]], ''Petaurillus kinlochii''
**Chi ''[[Petinomys]]'', [[Đông Nam Á]]
***[[Petinomys crinitus|Sóc bay Basilan]], ''Petinomys crinitus''
***[[Petinomys fuscocapillus|Sóc bay Travancore]], ''Petinomys fuscocapillus''
***[[Petinomys genibarbis|Sóc bay râu bạc]], ''Petinomys genibarbis''
***[[Sóc bay Hagen]], ''Petinomys hageni''
***[[Sóc bay Siberut]], ''Petinomys lugens''
***[[Sóc bay Mindanao]], ''Petinomys mindanensis''
***[[Petinomys sagitta|Sóc bay nhanh]], ''Petinomys sagitta''
***[[Sóc bay Temminck]], ''Petinomys setosus''
***[[Petinomys vordermanni|Sóc bay Vordermann]], ''Petinomys vordermanni''
*Phân bộ [[Pteromyina]]
**Chi ''[[Aeretes]]'', Đông Bắc [[Trung Quốc]]
***[[Sóc bay răng rãnh|Sóc bay răng rãnh (Sóc bay Bắc Trung Hoa)]], ''Aeretes melanopterus''
**Chi ''[[Aeromys]]'' – Sóc bay đen lớn, [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]
***[[Aeromys tephromelas|Sóc bay đen]], ''Aeromys tephromelas''
***[[Sóc bay Thomas]], ''Aeromys thomasi''
**Chi ''[[Belomys]]'', Đông Nam Á
***[[Belomys pearsonii|Sóc bay lông chân dậm]], ''Belomys pearsonii''
**Chi ''[[Biswamoyopterus]]'', [[Ấn Độ]] và [[Bangladesh]]
***[[NamdaphaSóc flyingbay squirrelNamdapha]], ''Biswamoyopterus biswasi''
**Chi ''[[Eupetaurus]]'', [[Kashmir]]; Loài hiếm
***[[Sóc bay lông len]], ''Eupetaurus cinereus''
**Chi ''[[Petaurista]]'', Đông Nam Á
***[[Petaurista alborufus|Sóc bay khổng lồ đỏ trắng]], ''Petaurista alborufus''
***[[Petaurista elegans|Sóc bay khổng lồ đốm]], ''Petaurista elegans''
***[[Petaurista magnificus|Sóc bay khổng lồ Hodgson]], ''Petaurista magnificus''
***[[Petaurista nobilis|Sóc bay khổng lồ Bhutan]], ''Petaurista nobilis''
***[[Petaurista philippensis|Sóc bay khổng lồ Ấn Độ]], ''Petaurista philippensis''
***[[Petaurista xanthotis|Sóc bay khổng lồ Trung Hoa]], ''Petaurista xanthotis''
***[[Petaurista leucogenys|Sóc bay khổng lồ Nhật Bản]], ''Petaurista leucogenys''
***[[Petaurista petaurista|Sóc bay khổng lồ đỏ]], ''Petaurista petaurista''
**Chi ''[[Pteromys]]'' – Sóc bay Cựu Thế giới, [[Phần Lan]] tới [[Nhật Bản]]
***[[Sóc bay Siberian]], ''Pteromys volans'' [[Thái Bình Dương|Bờ biển Thái Bình Dương]] tới [[Biển Baltic]]
***[[Pteromys momonga|Sóc bay lùn Nhật Bản]], ''Pteromys momonga''
**Chi ''[[Pteromyscus]]'', Nam [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]
***[[Pteromyscus pulverulentus|Sóc bay Smoky]], ''Pteromyscus pulverulentus''
**Chi ''[[Trogopterus]]'', [[Trung Quốc]]
***''[[SócTrogopterus bay răngxanthipes]]'', ''Trogopterus xanthipes''
 
Hai loài sóc bay mới đã được tìm thấy gần đây ở bang [[Arunachal Pradesh]], phía Bắc Ấn Độ. <ref>Choudhury, A.U. (2007). A new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 7: 26–34, plates.</ref><ref>Choudhury, A.U. (2009). One more new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link, 1795 from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 8: 26–34, plates.</ref> Đó là :
==Đọc thêm==
* Thorington, R. W. Jr. and R. S. Hoffman. 2005. Family Sciuridae. pp.&nbsp;754–818 in ''Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference''. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
* {{Cite EB1911|wstitle=Flying-squirrel}}
 
==Liên kết ngoài==