Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

n
**Chi ''[[Petaurillus]]'' – Sóc bay lùn, Đảo [[Borneo]] và [[Bán đảo Mã Lai]]
***[[Petaurillus emiliae|Sóc bay lùn nhỏ]], ''Petaurillus emiliae''
***[[Petaurillus hosei|Sóc bay lùn Hose]], ''Petaurillus hosei''
***[[Petaurillus kinlochii|Sóc bay lùn Selangor]], ''Petaurillus kinlochii''
**Chi ''[[Petinomys]]'', [[Đông Nam Á]]
***[[Petinomys fuscocapillus|Sóc bay Travancore]], ''Petinomys fuscocapillus''
***[[Petinomys genibarbis|Sóc bay râu bạc]], ''Petinomys genibarbis''
***[[Petinomys hageni|Sóc bay Hagen]], ''Petinomys hageni''
***[[Petinomys lugens|Sóc bay Siberut]], ''Petinomys lugens''
***[[Petinomys mindanensis|Sóc bay Mindanao]], ''Petinomys mindanensis''
***[[Petinomys sagitta|Sóc bay nhanh]], ''Petinomys sagitta''
***[[Sóc bay Temminck]], ''Petinomys setosus''
*Phân bộ [[Pteromyina]]
**Chi ''[[Aeretes]]'', Đông Bắc [[Trung Quốc]]
***[[SócAeretes bay răng rãnhmelanopterus|Sóc bay răng rãnh]] - (Sóc bay Bắc Trung Hoa)]], ''Aeretes melanopterus''
**Chi ''[[Aeromys]]'' – Sóc bay đen lớn, [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]
***[[Aeromys tephromelas|Sóc bay đen]], ''Aeromys tephromelas''
***[[Petaurista petaurista|Sóc bay khổng lồ đỏ]], ''Petaurista petaurista''
**Chi ''[[Pteromys]]'' – Sóc bay Cựu Thế giới, [[Phần Lan]] tới [[Nhật Bản]]
***[[Pteromys volans|Sóc bay SiberianSiberia]], ''Pteromys volans'' [[Thái Bình Dương|Bờ biển Thái Bình Dương]] tới [[Biển Baltic]]
***[[Pteromys momonga|Sóc bay lùn Nhật Bản]], ''Pteromys momonga''
**Chi ''[[Pteromyscus]]'', Nam [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]