Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

***''[[Trogopterus xanthipes]]'', ''Trogopterus xanthipes''
 
Hai loài sóc bay mới đã được tìm thấy gần đây ở bang [[Arunachal Pradesh]], phía Bắc Ấn Độ. <ref>Choudhury, A.U. (2007). A new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 7: 26–34, plates.</ref><ref>Choudhury, A.U. (2009). One more new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link, 1795 from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 8: 26–34, plates.</ref> Đó là :
* [[Sóc bay khổng lồ Mechuka]] (''Petaurista mechukaensis'')
* [[Sóc bay khổng lồ Đồi Mishmi]] (''Petaurista mishmiensis'')